นางสาวสมฤทัย จรไธสง
62209010001 นายบุญเรือง  เมืองแพง
62209010002 นายข้าวต้ม  มัด
62209010003 นายหมูย่าง  ปิ้ง
62209010004 นายมะและ  ละแมะ
62209010005 นายเงาะ  ราชินี
62209010006 นางสาวอ้อย  ช้างทาน
62209010007 นางสาวสวย  สง่า
62209010008 นางสาวงามตา  มากล้น
62209010009 นางสาวดำ  ซะเหลือเกิน
62209010010 นางสาวสว่างจ้า  นิดหน่อย