นางสาวพรนภา พงษ์พิทักษ์
62209010011 นายจัสติน  บีเบอร์
62209010012 นางสาวนิกกี้  มินาจ
62209010013 นายทรอย  ซีวาน