นายนันทวัฒน์ ชินคำ
62209010001 ชายประวิท  วงสวิง
62209010002 ชายประหยัด  จันโอเลี้ยง
62209010003 หญิงบุ๋ม  คุมประทัด